آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای هر سال عید

دعای سر سفره عید سال ۱۴۰۳

دعای سر سفره عید سال ۱۴۰۳ یک عالمه عطر بید ، تقدیم شما باد تبریک بسی شدید ، تقدیم شما باد تنها دل و قلوه‎ایست دارایی ما این هم، دم صبح عید ، تقدیم شما باد زمان تحویل سال ۱۴۰۳ : ساعت ۰۶ و ۳۶ دقیقه و ۰۰ ثانیه بامداد روز تحویل سال ۱۴۰۳ :…
متن دوم