آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ناد علی مغربی

دعای ناد علی مغربی برای هر حاجتی فوری

دعای ناد علی مغربی برای هر حاجتی فوری سلام دوستان امیدوارم حال همه شما خوب باشه.در روزهای آخر دیدو بازدید هستیم و امیدوارم که روزهای شاد و خرمی رو در کنار خانواده ها و اقوام گذرانده باشید و همچنین این روزها تمام مسافرین هم دارند به…
متن دوم