آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مهر و محبت همسر

دعای محبت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای محبت در انجام دعای محبت ، نكته ای كه مهم است، آسان و سهل بودن انجام و استجابت و نتيجه دعا برای دعا كننده است. در ذيل دعایی بسيار سريع، آسان و قوي برای محبت ذكر ميشود. هر كس كه در نظر…
متن دوم