آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کردن پسرم

دعا برای مطیع کردن فرزند و سر براه شدن آن

دعا برای مطیع کردن فرزند و سر براه شدن آن سلام دوستان عزیزم این نسخه رو هم در این پست قرار میدم چون چند نفر از دوستان سفارش کردند این ختم رو حتما کامل انجام بدید و با اعتقاد و ایمان کامل اول اینکه: در سه هفته اول ماه قمری شروع…
متن دوم