آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کردن معشوقه

نسخه ای برای مطیع کردن معشوقه و افزایش محبت

نسخه ای برای مطیع کردن معشوقه و افزایش محبت اگر کسی دوستی کسی خواهد 45 روز هر روز 28 بار بخواند مطیع شود و اگر تسخیر سلاطین یا ملوک خواهد 77 روز هر روز 1001 بار بخواند و هر که لغوه(فکشان یا نصف صورتشان کج میشود) وفلجی باشد…

نسخه مجرب برای مطیع کردن معشوقه

نسخه مجرب برای مطیع کردن معشوقه سلام دوستان گلم. برای مطیع کردن معشوقه باید اول مطمئن باشی که ستارتون جفت باشه و میزان تفاهم شما قابل قبول باشه.حال چه برای شراکت و چه برای ازدواج برای همین منظور ابتدا به سایت چهار سوق…
متن دوم