آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مشکل

دعا برای جلب رزق و محبت و بخت گشایی در اول هر ماه قمری

دعا برای جلب رزق و محبت و بخت گشایی در اول هر ماه قمری سلام این دعای مخصوصه که در اول هر ماه قمری خونه میشه دعای فوق العاده ایه که هم برای محبت و هم برای بخت گشایش و هم برای رزق و روزی فوق العاده است اگر کسی این…
متن دوم