آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مسخر کردن اشخاص

دعای مجرب برای مسخر کردن جمیع دشمنان و اعداء

دعای مجرب برای مسخر کردن جمیع دشمنان و اعداء از امیر المومنین علی علیه السلام نقل است هر کس پیش از طلوع آفتاب این دعا را هفت مرتبه بخواند  و قبل آن ده مرتبه صلوات بفرستد جمیع اعداء مسخر او شوند دعا این است: بِسْمِ…
متن دوم