آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مخصوص برای شفای بیمار

ذکری برای شفای مریض

ذکری برای شفای مریض قيامت بي حسين غوغا ندارد         "شفاعت بي حسين معنا ندارد"                                حسيني باش كه در محشر نگويند چرا پرونده ات امضاء ندارد سلام به همه دوستان و عزیزان.عزاداری همه شما عزیزان قبول درگاه حق…
متن دوم