آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محفوظ ماندن

دعای محفوظ ماندن,در بیان فوائد شش آیه دفع دشمن

از ائمه دین اسلام علیهم السلام چنین روایت فرموده اند که هیچ دعایی بهتر از این حرز نیست پس هر که بامداد این شش آیه را بخواند و به شش جهت خود بدمد خدای عزوجل هفتاد گونه بلا از وی بگرداند اگر در خشم سلطان یا در دست ظالمی گرفتار گردد یا در بند…
متن دوم