آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محب جمیع خلایق

دعای محب جمیع خلایق

دعای محب جمیع خلایق سلام دوستان عزیزم.این نسخه هم برای اینکه که هر وقت خواستید پیش شخص مهمی برید و جواب رد به سینه شما نزنه و هر حرفی میزنید رو حرفتنو حرف نیاره ,قبل از اینه نزد آن شخص یا مردی مومن یا بزرگی بری عزیمت ذیل را 7 مرتبه…
متن دوم