آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت و احضار

هفت نسخه اصلی حرز کبیر برای محبت و احضار

هفت نسخه اصلی حرز کبیر برای محبت و احضار حرز کبیر چیست سلام به همه دوستان عزیز و طرفداران  سایت این اپلای این دعای معظم را در زمان حضرت سید نا سلیمان علیه السلام دیوان و پریان آموخته بودند و کارهای عجیب و غریب بسیار ببرکت آن از…

دعای احـــضار محبت,دعای محبت و احضار

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب احضار انسان دعای احضار محبت,دعای محبت و احضار این دعای احضار محبت که در سایت قرار میدهم چندین بار خودم تجربه کردم و معجره آن را دیدم. قصدم این  نبود که آن را در سایت قرار دهم.به اصرار خیلی از شما دوستان…
متن دوم