آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت زوجین

نسخه ای مجرب به جهت افزایش محبت میان زن و شوهر

نسخه ای مجرب به جهت افزایش محبت میان زن و شوهر سلام عزیزان این نسخه هم برای دوستانی که میخواهند رابطه زن و شوهری شونو روز به روز حسنه تر کنند.حتما از همین نسخه استفاده کنند اول اینکه زن یا مرد که قصد چنین کاری دارید نسخه زیر را بنویسد…
متن دوم