آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت بسیار قوی و سریع

نسخه ای جهت افزایش محبت بین زن و شوهر

نسخه ای جهت افزایش محبت بین زن و شوهر سلام به همه دوستان عزیز.در این بخش از پست میخوام نسخه ای بار ارزش با تمام جزئیات اداب و ذکات را به شما اموزش بدم که این لوح در نوع خودش بسیار مجرب و کارگشاست در بین زوجینی که محبت کم شده و یا…
متن دوم