آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب مال و ثروت

دعای جلب ثروت

دعای جلب ثروت سلام عزیزان. این نسخه هم برای جلب ثروت است فقط مدت زمان عمل این نسخه برای 3 ماه می باشد.یعنی تا سه ماه بدون وقفه این عمل را انجام دهید و حتی در این مدت سه ماه(90 روز) حتی یک روز هم تاخیر نداشته باشد.و اگر یک روز تاخیر در…
متن دوم