آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب عزیز شدن

نسخه عزیز و محترم شدن و بی نیازی در مال

نسخه عزیز و محترم شدن و بی نیازی در مال سلامی گرم به همه عزیزان  و دوستان تیم این اپلای نسخه هایی که در سایت قرار میدم همشون هم به تجربه رسیدند و هم کاملا مجرب و کامل هستند اگه دوستان شرایط نوشتن این نسخه را دارند میتوانند این نسخه…
متن دوم