آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان سلام دوستان گلم. اگه میبینید که در اطرافتون همسایه باعث آزار و اذیت شماست و یا مزاحم زندگیتونه و یا در اطرافتون کسانی هستند که از وجود آنها از زندگی سیر شده باشید و زندگیتان را براتون تلخ کردند…
متن دوم