آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای دفع مزاحم

دعای مجرب به جهت دفع شر دشمنان

دعای مجرب به جهت دفع شر دشمنان سلامی گرم به همه دوستان و طرفداران سایت این اپلای اگر در زندگیتون کسانی هستند که همیشه باعث آزار و اذیت شما میشوند و یا  ازآزارآنها در امان نیستید و آرامشتان را از شما گرفته حتما از نسخه زیر استفاده کنید و…
متن دوم