آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای ثروتمند شدن

دعای مجرب وسعت رزق,دعای مجرب برای ثروتمند شدن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع در زیر دعا ها و اذکار برای وسعت رزق و ادای قرض آمده و به تجربه هم رسیده شما خواننده محترم.لزومی نداره همه را یکجا بخواین انجام بدین.یک یا دو مورد را از این چند مورد برگزینید و انجامش…
متن دوم