آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب برای ایجاد عشق و محبت

دعای مجرب برای ایجاد عشق و محبت

دعای مجرب برای ایجاد عشق و محبت جهت محبت در برابر مطلوب 5 مرتبه بخواند و به جانب مطلوب دمد نتیجه حاصل شود آیه 6 سوره حشر : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا…
متن دوم