آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای قدح با تفسیر و آداب کامل

دعای قدح با تفسیر و آداب کامل

دعای قدح با تفسیر و آداب کامل دعای بسیار عظیم قدح یکی از ادعیه بسیار معروف است که از آن به عنوان عظیمترین دعایاد برده شده است و خداوند هر حاجت و نیاز را بعد از خواندن این دعا رفع می کند و نیز روایت شده است که هرکس این…
متن دوم