آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فوری برای گرفتن طلب

دعا برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت

دعا برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت سلام دوستان طی نظرات که داشتم چند نظر بوده که نتوانستند از طلبکارها, بدهی خودشونو بگیرند و براشون چالش بزرگی شده این نسخه ای که امروز در این پست میزارم در واقع هم طلبتونو سریع میگیرید…
متن دوم