آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فروش ملک

نسخه ای جهت فروش ملک میراثی

نسخه ای جهت فروش ملک میراثی سلام به همه عزیزان امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. در مشکلات دوستان با مسئله ای مواجه شدیم که مشکل در فروش میراث زمین یا منزل داشتند و اینکه چرا فروش نمیره.تا مشکل همه وارثین حل بشه یکی از دلایل…

نسخه ای جهت فروش اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای جهت فروش اجناس مغازه و کسب رونق در آن هر گاه خواستی فروش اجناس مغازت زیاد بشه و در کار و کاسبیت موفق باشی عزیمت زیرا را بر کاغذی بنویس و نوشته را تا بزن و در مغازت قرار بده قاعده: نوشتن این عمل در روز پنج شنبه در ساعت اول…

نسخه ای برای رزق و روزی و فروش ملک و متاع

نسخه ای برای رزق و روزی و فروش ملک و متاع این عزیمت را 7 مرتبه بر یک لیوان آب باید خواند و سپس یک مرتبه هم نوشت و آب را روبروی جنس یا ملک بر زمین ریخت و دعا را نیز در زیر جنس یا داخل ملک پنهان نمود . و این عزیمت را باید 7 مرتبه…

نسخه ای برای فروش متاع یا منزل فوق العاده مجرب و سریع

نسخه ای برای فروش متاع یا منزل فوق العاده مجرب و سریع سلام دوستان در این پست همانطور که در ایمیل چندین نفر برای فروش منزل گفته بودند ,نسخه ای قوی و مجرب قرار میدم. و دوستانی که قصد فروش منزل یا متاع دارند و خیلی وقته که به فروش نمیره,…

ختم دعای فروش کالا و خیر و برکت در تجارت

این هم ختمی جهت فروش کالا و متاع و خیر و برکت در مغازه و تجارت و همچنین خیر و برکت در سفر ختمی فوق العادست و بارها تجربه شده ابتدا این آیه را نوشته در خانه یا در محل کسبتان بیاویزد تا خرید و فروشتان زیادتر گردد آیه 10…
متن دوم