آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فروش ملک فوری

نسخه ای برای فروش متاع یا منزل فوق العاده مجرب و سریع

نسخه ای برای فروش متاع یا منزل فوق العاده مجرب و سریع سلام دوستان در این پست همانطور که در ایمیل چندین نفر برای فروش منزل گفته بودند ,نسخه ای قوی و مجرب قرار میدم. و دوستانی که قصد فروش منزل یا متاع دارند و خیلی وقته که به فروش نمیره,…
متن دوم