آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فروش فوری مطاع

دعای خرید و فروش منزل و اجناس

دعای خرید و فروش منزل و اجناس توسل به امام جواد: علما روزها را دوازده ساعت بخش كرده اند و هر ساعتى را به امامى نسبت داده اند و ساعت نهم روزها متعلق به حضرت جواد عليه السلام است . این دعا را چهارده مرتبه در نه روز بخوانید برای رسیدن…
متن دوم