آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عید

دعای سر سفره عید سال ۱۴۰۳

دعای سر سفره عید سال ۱۴۰۳ یک عالمه عطر بید ، تقدیم شما باد تبریک بسی شدید ، تقدیم شما باد تنها دل و قلوه‎ایست دارایی ما این هم، دم صبح عید ، تقدیم شما باد زمان تحویل سال ۱۴۰۳ : ساعت ۰۶ و ۳۶ دقیقه و ۰۰ ثانیه بامداد روز تحویل سال ۱۴۰۳ :…
متن دوم