آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عزیز شدن نزد دیگران

دعای عزیز شدن نزد دیگران

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای عزیز شدن نزد دیگران اگر کسی این طلسم را با خود دارد هر جا که رود عزیز و مکرم و منزلت یابدو هر چه بگوید می شنوند سخن او قبول کنند و لوح عزیز این است و شرح این طلسم بسیار است. …

دعای عزیز شدن نزد دیگران,دعای عزیز شدن در انظار

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت در این تاپیک دو  دعا برای شما عزیزان قرار دادم. دعای اول: روی کف دست خود بنویس و سپس نزد محبوب برو,از عشق تو دیوانه شود.و اگر بشویی و به روی خود بمالید همان تاثیر را دارد. دعای دوم: جهت…
متن دوم