آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عاشق

دعای عاشق شدن

 دعای عاشق شدن هرگاه خواستی کسی را از عشق و محبت بیقرار گردانی یا خلقی را مجذوب و عاشق خود کنی : دو عدد ورقه مسی و بر روی آن طلسم زیر را نقش کند و یکی را همراه خود کن و یکی را در جلو درب منزل مطلوب دفن کن قاعده:…
متن دوم