آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عاشق شدن

عاشق کردن شوهر,عاشق کردن زن

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت جوانی هایت را با بچگی‌هایم پیر کردم ... مرا به موی سپیدت ببخش مادر !!! روزت مبارک عاشق کردن شوهر,عاشق کردن زن ختم سوره ((قریش)):جهت ایجاد محبت بین دو شخص بعد از…

دعای عاشق شدن

 دعای عاشق شدن هرگاه خواستی کسی را از عشق و محبت بیقرار گردانی یا خلقی را مجذوب و عاشق خود کنی : دو عدد ورقه مسی و بر روی آن طلسم زیر را نقش کند و یکی را همراه خود کن و یکی را در جلو درب منزل مطلوب دفن کن قاعده:…

دعای عاشق شدن,دعا برای عاشق شدن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق دعای عاشق شدن,دعا برای عاشق شدن در بیان عملیات حب و تعویذات هر که خواهد کسی دیوانه و فریفته او شود در شب جمعه عروج ماه این عمل را شروع کند تا چهل روز هر روز چهل مرتبه بخواند و از اول تا آخر…

رفع ناسازگاری بین زن و شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت رفع ناسازگاری بین زن و شوهر برای آنکه ناسازگاری فی مابین زن و شوهر رفع شود،یکی از آنان همراه خود حمل کند و یکی را در آب انداخته به دیگری بخوراند,ناسازگاری رفع خواهد شد.
متن دوم