آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای صد صلوات

ختم دعای صد صلوات برای هر حاجتی

  ختم دعای صد صلوات برای هر حاجتی دعای زیر که معروف به دعای صد صلوات است یکی از مجرب ترین دعاهایی است که iهر نوع حاجات  را روا میکند و تمام مشکلات را رفع میکند در این دعا که به ۱۴ معصوم درود فرستاده میشود و همه را گواه میگیرد تا در امر…
متن دوم