آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شفای هر دردی

دعا برای دوای هر دردی

دعا براي دواي هر دردي : ابن سابور مي گويد : از حضرت علي عليه السلام نقل است که فرمود : پيامبر اکرم صل الله عليه و آله سردرد بودند جبرئيل نازل شد و فرمود : اي محمد سردردت را با اين تعويذ معالجه کن . خداوند درد آن را کم خواهد…
متن دوم