آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شفای بیمار

نسخه ای جهت شفای بیماری

نسخه ای جهت شفای بیماری سلام دوستان عزیزم در مورد شفای بیماری دوستان از من نسخه درخواست دادند.دوستان عزیز در مورد نسخه شفای بیماری در سایت قرار دادم و همشون نسخه های مجربی هستند.و همپنین در همین پست هم یه نسخه مجرب برای شفای بیماری به…

دعای شفای بیمار

دعای شفای بیمار دوای دردها و هر بیماری  ?سوره یس را نوشته و پس از شستن از آب آن بنوشد در درونش هزار گونه دوا و نیز هزار گونه نور و یقین و برکت و رحمت را وارد کرده است و هر گونه دردی را از او دور می کند. قاعده: وضو بگیرید…
متن دوم