آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سوسن مرجانه

دعای مرجانه جهت محبت عمیق زن و شوهر

دعای مرجانه جهت محبت عمیق زن و شوهر دعای سوسن مرجانه از جمله دعاهای قوی هست اگر این دعا در ساعت دقیق آن و طبق اداب رعایت کنید و آن را بنویسید و با خود داشته باشید نزد حلال خود شيرين گردد و اگر يكساعت او را نبيند بي قرار شود و به دارنده ي…
متن دوم