آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سریع الاجابه رهایی از زندان و مشکلات

نسخه ای مجرب برای رفع زندانی

نسخه ای مجرب برای رفع زندانی سلام به همه دوستان عزیزم امیدوارم حال همه شما دوستان خوب باشه و روزهای خوبی را در حال سپری هستید دوستانی از کاربران عزیز سایتمون از ما درخواست کردند که احتمال داره در اینده برایشان حکم زندان را ببرند و…
متن دوم