آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زیاد شدن حافظه

دعاهایى به جهت زیاد شدن حافظه

دعاهايى به جهت زياد شدن حافظه 1 - سوره الرحمن را تا فباى آلاء ربكما تكذبان هر روز بعد از نماز صبح بخواند. 2 - مرحوم شيخ بهائى در كتاب تهذيب فرموده است به جهت زيادتى حافظه اين دعا را بخواند. اللهم ارزقنى فهم النبيين و حفظ…
متن دوم