آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زبان بند خانواده برای ازدواج

زبان بـــند فوق العاده قوی

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی…
متن دوم