آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زبان بند جمیع خلایق

نسخه ای برای اینکه مردم سخنان شما را قبول کنند

نسخه ای برای اینکه مردم سخنان شما را قبول کنند سلام به همه عزیزان امیدوارم حال و روز همه شما خوب بوده باشه و همتون در شادکامی باشید. عزیزان درخواستهای زیادی از من کردند که همشونو لیست کردم و سر فرصت در سایت  قرار میدم فقط باید همه…

دعایی برای روا شدن حاجات انسان توسط خلایق

دعایی برای روا شدن حاجات انسان توسط خلایق بر کف دست راست خود نوشته سه دفعه دست ها را بهم گذارده در برابر هر که حاجتی دارد باز کند حاجت او روا شود : آیات 7 و 8 سوره جاثیه : وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۷﴾…
متن دوم