آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رفع گرفتاریها

انواع گرفتاری ها و رفع آن

انواع گرفتاری ها و رفع آن سلام به همه عزیزان امیدوارم حال همه شما دوستان خوب باشه متاسفانه در عصر امروز مشکلات و گرفتاریهای مردم زیاد شده و همه اینها به خاطر دور شدن مردم از قرآن و ائمه اطهار است تمام گرفتاری ها رو میشود به شش قسم…
متن دوم