آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رفع هم و غم

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع هم و غم و گرفتاری

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع  هم و غم و گرفتاری برای فرج در گرفتاری باید طلوع آفتاب زد شروع کند به این طریق عمل نماید مجرب است . اول هفتاد مرتبه این آیه را بخواند و بدمد آیه 8 سوره عادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ…

نسخه مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری

نسخه مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری 40 روز این آیه مبارکه را ورد نماید هفتاد مرتبه بخواند رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي بعد از فازغ شدن انا فتحنا را تا آخر بخواند ( سوره حج را کامل بخواند ) و مطلب را در دل خود…
متن دوم