آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رفع نحسی

دعای باطـــل ســــحر,دعای رفـــع نحــسی

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر باطل سحر و نحوست: توجه: این دعا فقط برای اساتیدها نوشته شده.کسانی که اجازه دعانویسی دارند.لطفا افرادی که اجازه دعا نویسی ندارند .این دعا را ننویسند.تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که از…
متن دوم