آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رسیدن به معشوق

دعای رسیدن به معشوق

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق دعای رسیدن به معشوق سلام دوستان عزیز: این دعایی که در این بخش قرار میدهم  هر کس که دارای دو حالات زیر باشد در او اثر قوی و فوق العاده ای دارد.هدف من نه تبلیغ دین است نه امر به معروف.این…
متن دوم