آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رزق امام جواد

مربع سوره مبارکه حمد

مربع سوره مبارکه حمد این مربع را نوشته با خود دارد و هر روز چهار متبه سوره حمد را بخواند و به خود بدمد روزی او فراخ گردد و عجائب بینداز کرامات این مربع(نقل از مجمع الدعوات) جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید…
متن دوم