آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ذوالقرنین برای فراوانی نعمت

دعای ذوالقرنین

دعای ذوالقرنین در کتاب جنات الخلود آمده است : ذوالقرنین در آخر عمرش با ششصد هزار نفر به زیارت خانه خدا ( حج ) رفت در مسجد الحرام خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام رسید . آن حضرت از او پرسید : این نعمت ها را چگونه به دست آورده ای ؟ گفت به علت…
متن دوم