آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دوستی

دعا ی محبت و دوستی و تسخیر دیگران

دعا ی محبت و دوستی و تسخیر دیگران سلامی گرم به همه دوستان و طرفداران تیم این اپلای میخوام قبل از اینکه نسخه امروز رو مطرح کنم کمی با شما حرف بزنم  هنگامی که در حالت دعا قرار میگیرید به این موضوع ایمان داشته باشید که قدرت روحی شما…
متن دوم