آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع دشمن و حسود

دعای مجرب به جهت دفع شر دشمنان

دعای مجرب به جهت دفع شر دشمنان سلامی گرم به همه دوستان و طرفداران سایت این اپلای اگر در زندگیتون کسانی هستند که همیشه باعث آزار و اذیت شما میشوند و یا  ازآزارآنها در امان نیستید و آرامشتان را از شما گرفته حتما از نسخه زیر استفاده کنید و…

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان

دعای مجرب برای دفع و هلاک دشمنان سلام دوستان گلم. اگه میبینید که در اطرافتون همسایه باعث آزار و اذیت شماست و یا مزاحم زندگیتونه و یا در اطرافتون کسانی هستند که از وجود آنها از زندگی سیر شده باشید و زندگیتان را براتون تلخ کردند…
متن دوم