آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حب و دوستی

طریقه بدست آوردن ساعات دعای محبت و دوستی

 برگرفته از نرم افزار متاسافت طریقه بدست آوردن ساعات دعای محبت و دوستی (هر گونه کپی برداری از مطالب سایت این اپلای دزدی محصوب میشود و مدیریت این سایت  هیچگونه رضایتی در این باره ندارد) اگر خواهی یکی را موافق سازی با هم مهربان شوند باید…
متن دوم