آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حاجت روا شدن

ذکر جهت روا شدن حاجت نزد شخصی

ذکر جهت روا شدن حاجت نزد شخصی اگر پادشاهی یا بزرگی رنجیده و سر غضب آمده باشد بیست هفت روز روزه دارد هر روز 775 بار بخواند حق تعالی قهر را برگرداند و عطا بسیار بوی کند و اگر پیش کسی به حاجت رود سی و یک بار بخواند و بر خود…

حاجت روا شدن نزد کسی,دعای زبان بندی

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند حاجت روا شدن نزد کسی,دعای زبان بندی اگر خواهی به نزد کسی روی و با او کاری و یا حاجتی داری و میخواهی وقت صحبت کردن حرف ترا قبول کند و با چشم خوب در تو نظر کند این اشکالها را یکی بر دست راست و…

دعای حاجت,رسیدن به مراد خود

در این پست 3 دعای بزرگ و پر فضیلت قرار دادم  خیلی ها جواب گرفتن و به تجربه رسیده این دعا برای حاجت و رسیدن به مراد و آرزوهای خود می باشد. این 3 دعا عبارتند از 1-در خواب به مراد خود می رسد 2-رسیدن به مراد خود 3- برای حصول مراد…
متن دوم