آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای جلب محبت

دعاهای بخت گشایی سریع

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی بخت گشایی: این طلسم.از طلسمات بسیار قوی و مجرب است.لطفا در حین نوشتن به تمام آداب و شرایط دقت کنید و در حین نوشتن حتما دهان خود را شیرین نگه داشته باشید.بهترین شیرینی میتواند کشمش باشد.در بخش…
متن دوم