آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ثروت عظیم

دعای جلب ثروت

دعای جلب ثروت سلام عزیزان. این نسخه هم برای جلب ثروت است فقط مدت زمان عمل این نسخه برای 3 ماه می باشد.یعنی تا سه ماه بدون وقفه این عمل را انجام دهید و حتی در این مدت سه ماه(90 روز) حتی یک روز هم تاخیر نداشته باشد.و اگر یک روز تاخیر در…
متن دوم