آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تسخیر و الفت شدید همسر با ختم سوره حمد

دعای تسخیر و الفت شدید همسر با ختم سوره حمد

دعای تسخیر و الفت شدید همسر با ختم سوره حمد سلام به همه عزیزان در فرم این ماه خیلی از دوستان از  رفتار و  برخورد سرد همسران خود گلایه داشتند و حتی ناسازگاریهایی که بینشان به وجود آمده. البته ما هم طبق دستور قرآن برای هر شخصی نسخه ای ارسال…
متن دوم