آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ترک عادات بد

نسخه ای قوی برای ترک سیگار یا عادات بد

نسخه ای قوی برای ترک سیگار یا عادات بد سلام دوستان وقت همه شما عزیزان به خیر این نسخه برای دوستانی که میخواهند سیگار یا مواد مخدر یا مشروبات الکلی و یا هر عادت بدی را ترک کنند و همچنین  میتواندد خودشان از این نسخه برای دیگران هم…
متن دوم